Regulamin

Zasady ogólne

Regulamin, który czytasz określa zasady dostępu oraz warunki korzystania z zasobów serwisu internetowego pysznie.pl.

Celem serwisu jest tworzenie internetowej książki kucharskiej z możliwością dzielenia się dobrymi przepisami z innymi, łatwe dodawanie przepisów, gromadzenie własnych oraz ulubionych przepisów w jednym miejscu, tak aby szybko i bez problemów można było je znaleźć.  Oprócz tego publikacja porad i artykułów o treściach kulinarnych oraz związanych z kuchnią i gotowaniem.

Korzystając z Serwisu użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść aktualnej wersji niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich w Serwisie.
Użytkownik w serwisie pysznie.pl może posiadać maksymalnie jedno konto.  Dostęp do Konta użytkownika jest chroniony hasłem. Każde nowe konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych. Rejestrując się w serwisie Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.

Przed publikacją zawartości w serwisie pysznie.pl, Użytkownik udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej.
Zawartość zamieszczona na stronie internetowej pysznie.pl, nie może być sprzeczna z normami prawnymi oraz etycznymi, obowiązującymi w Polsce, ani naruszać dobrych obyczajów.

W Serwisie nie wolno zamieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, naruszających dobro innych osób, firm lub instytucji. Nie wolno zamieszczać treści:
- uznanych za wulgarne i obraźliwe dla innych użytkowników, odnoszące się negatywnie do cech charakteru lub wyglądu,
- dyskryminujących na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej, politycznym, etc.,
- łamiących prawa autorskie i przyczyniających się do rozpowszechnienia piractwa,

Zabronione jest umieszczanie w treści zawartości aktywnych odnośników do innych serwisów WWW. Adresy takie będą natychmiast usuwane z zawartości.
W przypadku naruszenia w.w. wymogów Administrator serwisu może usunąć niezgodne z regulaminem treści, wysłać upomnienie do autora a w szczególności zawiesić lub usunąć  konto użytkownika.
Zawartość zamieszczana w serwisie pysznie.pl powinna spełniać wymogi poprawnej pisowni (podkreślone słowa wpisane w edytorze) i składni języka polskiego. W przepisach powinna się znajdować wypunktowana lista składników oraz czytelny, jasny i zrozumiały opis sposobu przygotowania potrawy. W przypadku nie spełnienia tego wymogu Przepis może zostać usunięty z Serwisu lub autor może zostać poproszony o jego poprawienie.
Administrator serwisu ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika, który umieścił w Serwisie pysznie.pl treści naruszające obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

Użytkownik ma prawo do wydruku i korzystania z materiałów zawartych w Serwisie jedynie na własny użytek.
Użytkownik ma prawo zgłosić Administratorowi każdy przypadek niezgodności zawartości z obowiązującym prawem i niniejszym Regulaminem. Zgłoszenie naruszenia zostanie rozpatrzone przez Administratora.
Użytkownik zamieszczając dowolne materiały, a w szczególności przepisy, komentarze i zdjęcia - oświadcza, że jest właścicielem praw do tych materiałów (materiały nie stanowią plagiatu).
 
Użytkownik zamieszczając w serwisie materiały oświadcza, że Serwis może nimi dysponować, a więc zamieszczać je na stronach Serwisu, a także dokonywać w nich odpowiednich korekt, ale tylko w zakresie edycji graficznej ich wyglądu, poprawy ewentualnych błędów ortograficznych i stylistycznych (dotyczy tylko treści przepisu). Nie będą dokonywane żadne merytoryczne zmiany treści dostarczonej przez użytkownika.
Użytkownik serwisu wyraża zgodę na modyfikację oraz wykorzystanie umieszczonej przez niego zawartości w serwisie pysznie.pl.
Teksty, komentarze, opinie, oceny lub jakakolwiek inna zawartość serwisu zamieszczona przez Użytkowników serwisu uznana przez Administratora za nie niosącą ze sobą żadnej merytorycznej wartości lub niezwiązaną z tematem, mogą zostać usunięte.
Wszelkie dane podawane przez Użytkownika na stronach pysznie.pl będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów związanych z działalnością Serwisu. W szczególności dotyczy to adresu e-mail podawanego przy zakładaniu konta.
 
Na życzenie Użytkownika Administrator (e-mail: info@pysznie.pl) może usunąć Konto Użytkownika z serwisu a treść pozostanie jako Anonim lub konto zostanie zawieszone, a treść pozostanie pod wpisaną nazwą Użytkownika.